Organizatorzy

Informacje dla autorów
Preferowanym językiem konferencyjnym (język plakatów oraz wystąpień ustnych) jest język polski, akceptowalne są wystąpienia ustne oraz plakaty przygotowane w języku angielskim.


Streszczenia

Streszczenia prac należy przygotować według formatki abstraktu i przesłać do dnia 31 stycznia 2013 na adres:inzchem21_publ@zut.edu.pl. Wstępna kwalifikacja prac nastąpi na podstawie streszczenia pracy w terminie do 28 lutego 2013.


Publikacje w materiałach konferencyjnych

Pełny tekst publikacji należy przygotować według formatki i przesłać do dnia 05 kwietnia 2013 na adres: inzchem21_publ@zut.edu.pl.


Publikacje w IiAChem

Publikacje do czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna należy przygotować według formatki i przesłać do dnia 05 kwietnia 2013 na adres:inzchem21_publ@zut.edu.pl. Ponadto autor/autorzy proszeni są o przesłanie wypełnionego formularza o przeniesieniu praw autorskich do opublikowanego artykułu.


Postery

Plakaty powinny mieć maksymalny format A0 (układ pionowy).
Organizatorzy zapewnią materiały do mocowania plakatów (taśma, pinezki, nożyczki).
Do dyspozycji prelegentów będzie komputer i rzutnik multimedialny.
LOGOWANIE
Login:

Hasło:[ ]

Lokalizacja

Kołobrzeg

Sponsorzy

Synthos