Organizatorzy

Opłaty konferencyjne
Opłata
Uczestnik
Student/
Doktorant
Osoba
towarzysząca**
Wniesiona do
31.05.2013
z publikacją
w materiałach konferencyjnych
1150 zł
700 zł
-
z 1 publikacją w IiACh*
1600 zł
1150 zł
-
z 2 publikacjami w IiACh*
2050 zł
1600 zł
-
z 3 publikacjami w IiACh*
2500 zł
2050 zł
-
bez publikacji
-
-
800 zł
Wniesiona od
01.06.2013
z publikacją
w materiałach konferencyjnych
1300 zł
850 zł
-
z 1 publikacją w IiACh*
1750 zł
1300 zł
-
z 2 publikacjami w IiACh*
2200 zł
1750 zł
-
z 3 publikacjami w IiACh*
2650 zł
2200 zł
-
bez publikacji
-
-
950 zł

*Inżynieria i Aparatura Chemiczna
**Osobą towarzyszącą nie może być współautor pracy.


Osoby spoza akademickich ośrodków naukowych (pracownicy sektora przemysłowego) wnoszą opłatę konferencyjną w wysokości 1600 zł.

Opłata konferencyjna dla uczestnika lub studenta/doktoranta z publikacją
w materiałach konferencyjnych obejmuje:
 1. uczestnictwo w obradach;
 2. publikacja pracy/prac w materiałach konferencyjnych;
 3. materiały konferencyjne;
 4. przerwy kawowe;
 5. obiady;
 6. kolacje
Opłata konferencyjna dla uczestnika lub studenta/doktoranta z publikacją
w Inż.Ap.Chem. obejmuje:
 1. uczestnictwo w obradach;
 2. publikacja artykułu/artykułów w czasopiśmie Inżynieria i Aparatura Chemiczna;
 3. materiały konferencyjne;
 4. przerwy kawowe;
 5. obiady;
 6. kolacje
Opłata konferencyjna dla osoby towarzyszącej obejmuje:
 1. przerwy kawowe;
 2. obiady;
 3. kolacje
Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów i śniadań.

Sposób płatności
Wpłaty za konferencję należy dokonać na konto:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział w Szczecinie
Nr rachunku bank.: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242
koniecznie z dopiskiem "inzchem21, Nazwisko i Imię uczestnika konferencji".


Faktura jest wystawiana po uiszczeniu opłaty i zarejestrowaniu się na stronie.
LOGOWANIE
Login:

Hasło:[ ]

Lokalizacja

Kołobrzeg

Sponsorzy

Synthos